Disclaimer

Dageraad Lifecoaching behoudt zich het auteursrecht op de via de internetsite verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo's en fotomateriaal. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in de site van Dageraad Lifecoaching mag zonder schriftelijke toestemming van Dageraad Lifecoaching openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd.